EmailTwitterFacebookLinkedIn

Menu

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken tussen jou en je werkgever over salaris, pensioen, vergoedingen, werktijden, vrije dagen, werkdruk, veilig en gezond werken, etc.

Als je werkt in de (ouderen) verzorging, verpleging of thuiszorg, dan zijn deze afspraken vastgelegd in de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Deze komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties.

Ook als medewerker van JGZ val je onder de CAO VVT.